Bondevik i bytte mot frihet?

Stryker Bin Laden Norge fra terror lista hvis vi gir han Bondevik?
Spør du meg, er det forsøket verdt.

hits